Värme

Önneredsterassen sänkte sin elförbrukning med 20 procent

Önneredsterassen sänkte sin elförbrukning med 20 procent

Föreningen satt fast med ett äldre styrsystem och bergvärme som hade passerat den tekniska livslängden. Nu äger de styrsystemet själva och slipper årsuppgifter. Kontakten med Comfort Teknik började 2016 då föreningen behövde hjälp att laga den befintliga bergvärmepumpen från föreningens byggnadsår 1990.

– Comfort Teknik informerade oss om att vi kunde byta bergvärmepump, men att fler komponenter antagligen snart skulle gå sönder. De rekommenderade att byta allt på en gång, eftersom det inte var hållbart att fortsätta serva det befintliga systemet, säger Björn Hallin, boende och styrelsemedlemi BRF Önneredsterrassen.

Comfort Teknik genomförde ett byte av befintlig panncentral inklusive befintliga bergvärmepumpar samt fastighetsstyr. Det finns en stor risk att det bildas legionella, när vattnet inte kommer upp i rätt temperatur i äldre varmvattenpumpar. Nu blandas varmvattnet från slingtankar med varmvatten från en eluppvärmd varmvattenberedare som är inställd på 70°C för att erhålla inställd varmvattentemperatur. Det gjordes också ett byte av befintlig styr till BASTEC för styrning av värmesystem samt tappvarmvatten. Arbetet tog ca 6 veckor från start och genomfördes utanför värmesäsongen. Föreningen var utan varmvatten i 1 dygn.

– Det ställer krav på oss att genomföra ett helhetsbyte i en bostadsrättsförening. Vi närvarade på årsmötet, där vi informerade och presenterade för föreningen hur arbetet skulle gå till, så att alla boende skulle vara väl förberedda och införstådda, berättar Peter Hultin och Thomas Wall från Comfort Teknik.

Systemet styrs smidigt från dator, surfplatta eller telefon via en app och det finns ett serviceavtal med Comfort Teknik, som i sin tur får direktlarm om det uppstår ett problem, vilket känns tryggt för de boende i föreningen.

– Comfort Teknik gjorde ett fantastiskt bra arbete och vi upplevde inga problem överhuvud taget. Det kändes tryggt att de boende i föreningen var så välinformerade. Vi har ett starkt förtroende för Comfort Teknik, avslutar Björn Hallin.

Fakta

Byte av befintlig panncentral inklusive befintliga bergvärmepumpar samt fastighetsstyr. 39 st lägenheter fördelat på fyra hus värms av två bergvärmepumpar typ Climaveneta BW-HT 0131 på 35 kW vardera som hämtar energi ur åtta energibrunnar på 183 meter vardera. När värmepumparna ej räcker till att värma, spetsvärms systemet av en elpanna på 230 kW.

Tappvatten

Två slingtankar om 750 liter vardera laddas med en av värmepumparna, den som för tillfället inte är prioriterad för värmekretsen. Varmvattnet från slingtankarna blandas med varmvatten från en eluppvärmd varmvattenberedare (som är inställd på 70°C) för att erhålla inställd varmvattentemperatur.

Fastighetsstyr

Byte av befintlig styr till BASTEC för styrning av värmesystem samt tappvarmvatten. Detta styrsystem är uppkopplat samt övervakat. A- och B-larm skickas ut vid händelse av fel eller avvikelse. På så sätt kan vi energieffektivisera, snabbt åtgärda driftstopp samt minimera förlust av värmepumpad energi. Uppkoppling sker med hjälp av dator eller surfplatta/telefon via en app. Systemet ägs helt av BRF Önneredsterrassen och inga licensavgifter behöver betalas. Alla grafiska bilder och systemdata ligger lagrade i DUC på plats.