Energi

Energioptimering

Vi optimerar dina system inom kyla, värme och övrig fastighetsteknik som har med klimatet att göra. Detta kan ge förhållandevis stora besparingar i alla fastigheter och verksamheter, oavsett storlek och form.

Genom att göra en energioptimering kan man med ganska enkla medel effektivisera fastighetens energianvändning – och samtidigt öka livslängden på installationerna. I praktiken handlar detta om att säkerställa att systemet fungerar optimalt ur ett energi- och driftperspektiv utifrån de förutsättningar som finns.

Comfort Teknik har lång erfarenhet och gedigna kunskaper när det kommer till att optimera kyla, värme och ventilation för allt från mindre lokaler till riktigt stora.Vi guidar dig till en lösning som ger största möjliga besparing för just din fastighet eller verksamhet.

Olika förutsättningar

Varje enskild fastighet har olika förutsättningar för besparingspotential, antingen väljer du att optimera energianvändningen för ett specifikt system eller för en hel fastighet.

Säkerställer effektivitet

Vid en optimering säkerställer vi bland annat att inga system motverkar varandra, att temperaturer är relevanta, att inte värme ventileras bort i onödan och att energibesparande funktioner är aktiverade och fungerar som det är tänkt.

No items found.
No items found.