Kyla

Energieffektiv lösning med frikyla från Göta Älv!

Energieffektiv lösning med frikyla från Göta Älv!

Läppstiftet är ett välkänt landmärke och en attraktiv kontorsadress i Göteborg som ägs av Vasakronan. Det är också ett bra exempel på hur en fastighet, med enkla medel, får till en energieffektiv lösning.

I fastigheten stod tidigare två äldre kylmaskiner som tillverkade en konstant köldbärartemperatur på sju grader, vilket innebär låg energifaktor. Comfort Teknik bytte ut de två äldre kylmaskinerna mot en ny effektiv Climaventa Turbocoor. Fastigheten behöver ca 100-150 kW kyla, även under vintern. Comfort Teknik installerade då två stycken högeffektiva värmepumpar som använder köldbärarsystemet som värmekälla vilket ger hög energifaktor. Skulle inte kylan räcka till under vintern används kyla direkt från Göta Älv. Under vår och höst används enbart vatten från Göta Älv för frikyla. Även under sommarhalvåret kyls Turbocoormaskinen med älvvatten. Vattnet från älven når ytterst sällan plus 24 grader vilket gör att kondenseringen hålls låg även under den varma sommarperioden.

- Jag deltog i projektet för Vasakronans räkning. Vi lät Cowi genomföra projekteringen av energiinvesteringen i fastigheten. Det var många delar som skulle samspela, värmepumpar, styrsystem m m. Comfort Teknik hade en stor del i att projektet blev lyckat. De bidrog med tekniska kompetens, bra och närvarande personal och hög leveransprecision. Vi fick en modern energilösning i fastigheten, säger Thomas Jäwert, Teknikenhetschef på Vasakronan.

- Det bästa jag tar med mig från det här projektet var att vi fick chansen att arbeta med ny teknik i form av magnetlagrade aggregat samt fick till en variabel köldbärartemperatur som anpassar sig efter fastighetens behov. Det här visar att är man lite kreativ går det med relativt enkla medel att få till en bra energilösning i så stor fastighet som ”Läppstiftet”. Vi arbetar i många av Vasakronans fastigheter och det är alltid välplanerade projekt, säger Thomas Wall.

 

Fakta:

Utbyte av 2 st vätskekylaggregat mot 1 st Cimaveneta ”Turbocoor” TECS2/HC0812 med en kyleffekt på 800 kW. Maskinen har magnetlager vilket innebär att den är oljefri.

Till anläggningen installerades även två stycken frekvensstyrda värmepumpar Mitsubishielectric CRHV 600 som använder köldbärarsystemet som värmekälla. Fastigheten behöver ca 100-150kW kyla även vintertid. Skulle inte kylan räcka till vintertid så ökas det på med frikyla från Göta Älv. Till detta finns det även en sofistikerad börvärdesfunktion i huset. Börvärdet räknas ut med öppningsgrad på kylventiler runt om i huset.