Värme

Värmepumpar

En värmepump är en investering för framtiden. Genom att installera en värmepump kan du sänka dina driftkostnader och effektivisera din energiförbrukning samtidigt som den har låg miljöpåverkan.

En värmepump utvinner energi från utomhusluft, ventilationsluft, mark, berggrund eller vatten – alla förnyelsebara energikällor. Värmepumparna använder förhållandevis lite elektricitet för att utvinna denna energi och överföra den till fastighetens värmesystem, därmed kan den minska energiförbrukningen kraftigt. På sikt kommer den lägre energiåtgången leda till att din investering återbetalas, samtidigt som du fortsätter att spara pengar.

Val av värmepump

Comfort Teknik samarbetar med marknadsledande leverantörer som samtliga har ett brett sortiment av värmepumpar. Vi hjälper dig hitta det alternativ som passar dina förutsättningar bäst, oavsett om du hämtar värmen till pumpen från luften, marken eller närliggande vattendrag.

Trygghet

Vår målsättning är att alltid kunna erbjuda bästa service och ha en hög flexibilitet, därför erbjuder vi självklart service till din värmepump. Vi erbjuder självständiga och kunniga servicetekniker som genom regelbunden tillsyn och skötsel kan hjälpa till att minska löpande driftkostnader, samtidigt som den ökar driftsäkerheten.

No items found.
No items found.