Service

Service och underhåll

Ett driftsstopp kan orsaka stor ekonomisk skada. Vi erbjuder serviceavtal för att minimera den risken, oavsett om det gäller service på din Kylanläggning eller värmepump eller annan teknik i fastigheten.

När anläggningen har tagits i drift är fungerande service och underhåll viktigt för att undvika oplanerade driftstopp. Vår målsättning är att alltid kunna erbjuda bästa service och ha en hög flexibilitet. Vi erbjuder självständiga och kunniga servicetekniker som genom regelbunden tillsyn och skötsel kan hjälpa till att minska löpande driftkostnader, samtidigt som den ökar driftsäkerheten. Om något oförutsett ändå skulle inträffa finns våra tekniker alltid snabbt på plats!

No items found.
No items found.