Kyla

Komfortkyla

Vi ser till att du får rätt temperatur på ditt jobb, det påverkar din arbetsprestation positivt.

Komfortkyla kan förklaras som det värmeöverskott som måste bortföras från byggnader för att hålla inomhustemperaturen lägre än en förutbestämd högsta tillåten temperatur. Således är byggnadens kylbehov samma sak som byggnadens värmeöverskott. Vi har lång erfarenhet och omfattande kunskaper när det gäller att skapa rätt klimat och temperatur – på kontor och mötesplatser, i datorhallar och serverrum samt i stora offentliga miljöer, som skolor och sjukhus. Vi ser till att de lagar och regler som är förutbestämda vid installations av komfortkyla följs, utan att du behöver tänka på något.

Inom det så kallade neutrala temperatur­området (från +10 till +30 °C) är de direkta riskerna för hälsan små. Däremot påverkas man indirekt av det obehag och den bristande komfort som för hög eller låg temperatur kan ge. Vid temperaturer utanför det neutrala temperaturområdet är risken för hälsan större. Dessa temperaturer förekommer inom till exempel livsmedels- och metallindustrin.

Viktigt med bra temperatur

Ett bra inomhusklimat i kontorsmiljöer ökar tillfredställandet hos personalen, ökar produktiviteten samt minskar sjukfrånvaron. Detta leder till att ni besparar pengar i slutändan, då personalen arbetar mer effektivt och har mindre sjukfrånvaro. Vi ger dig rätt förutsättningar för ett trivsamt arbetsklimat – som påverkar din arbetsprestation positivt.

Utreder först

Vid planerad installation av komfortkyla utreder vi alltid alternativa åtgärder. Exempel på alternativa åtgärder kan vara solskydd för fönster eller åtgärder för energiavgivande processer genom avskiljning, isolering och separat ventilation.

Kyla

Serverrumskyla

Vi säkerställer rätt klimat i dina serverrum och datorhallar för att utesluta risken för haveri. Datorer och servrar är känsliga maskiner som lätt överhettas, oavsett om du jobbar i en stor öppen datahall eller i ett litet serverrum.

Ett driftstopp kan betyda stor ekonomisk skada samt förlorad arbetstid för dina medarbetare.

Vi levererar och underhåller kyllösningar som ger din lokal den bästa möjliga fördelningen och cirkulationen av kyla. Aggregatet väljs för att ge dig en hållbar produkt med bäst verkningsgrad och högst driftsäkerhet och samtidigt göra det enkelt att hålla din driftkostnad och miljöpåverkan så låg som möjligt. Vi undersöker till exempel alltid möjligheten för grön IT eller om det går att utnyttja överskottsvärmen som serverrummet producerar för fastigheten i övrigt.

Funktion över tid

Serverparker alstrar stora mängder värme som på ett effektivt sätt måste ledas bort och ersättas med kyld luft för att utrustningen ska fungera tillfredställande under lång tid.

Utreder först

Vid planerad installation av komfortkyla utreder vi alltid alternativa åtgärder. Exempel på alternativa åtgärder kan vara solskydd för fönster eller åtgärder för energiavgivande processer genom avskiljning, isolering och separat ventilation.

Kyla

Kyl och frys

Har du eller din verksamhet specifika behov för kyl- och frysrum? Vi specialbygger lösningar efter dina önskemål och behov.

Att inte ha rätt temperatur kan medföra ökade driftkostnader och en växlande temperaturcykel som kan bidra till ojämna förhållanden oavsett vilken verksamhet det berör.

Vi stöter ofta på kylinstallationer som slukar energi helt i onödan. Vi har i många år jobbat med att klimatisera kyl- och frysanläggningar för varor med högt ställda krav. Många är de fall där vi löst läkemedelsverkets högt ställda krav på klimat och miljö för förvaring och distribution av läkemedel. Även all annan typ av frys och kylförvaring för livsmedel, tekniska produkter och inte minst olika typer av produktion.

Jobbar nära våra kunder

Vi på Comfort Teknik är vana att arbeta nära våra kunder för att på så sätt kunna vara lyhörda för att bättre förstå era behov och önskemål. Detta leder i sin tur till att vi bättre kan anpassa och skräddarsy lösningar som uppfyller Era behov.

Den bästa lösningen

Vid dessa typer av kylning så är uppstarten av projektet den viktigaste fasen, det är där som vi stämmer av så att vi verkligen till 100% har förstått vilka kraven är, så att vi kan komma med den bästa lösningen för det specifika projektet.

Kyla

Komfortkyla

Vi ser till att du får rätt temperatur på ditt jobb, det påverkar din arbetsprestation positivt.

Komfortkyla kan förklaras som det värmeöverskott som måste bortföras från byggnader för att hålla inomhustemperaturen lägre än en förutbestämd högsta tillåten temperatur. Således är byggnadens kylbehov samma sak som byggnadens värmeöverskott. Vi har lång erfarenhet och omfattande kunskaper när det gäller att skapa rätt klimat och temperatur – på kontor och mötesplatser, i datorhallar och serverrum samt i stora offentliga miljöer, som skolor och sjukhus. Vi ser till att de lagar och regler som är förutbestämda vid installations av komfortkyla följs, utan att du behöver tänka på något.

Inom det så kallade neutrala temperatur­området (från +10 till +30 °C) är de direkta riskerna för hälsan små. Däremot påverkas man indirekt av det obehag och den bristande komfort som för hög eller låg temperatur kan ge. Vid temperaturer utanför det neutrala temperaturområdet är risken för hälsan större. Dessa temperaturer förekommer inom till exempel livsmedels- och metallindustrin.

Viktigt med bra temperatur

Ett bra inomhusklimat i kontorsmiljöer ökar tillfredställandet hos personalen, ökar produktiviteten samt minskar sjukfrånvaron. Detta leder till att ni besparar pengar i slutändan, då personalen arbetar mer effektivt och har mindre sjukfrånvaro. Vi ger dig rätt förutsättningar för ett trivsamt arbetsklimat – som påverkar din arbetsprestation positivt.

Utreder först

Vid planerad installation av komfortkyla utreder vi alltid alternativa åtgärder. Exempel på alternativa åtgärder kan vara solskydd för fönster eller åtgärder för energiavgivande processer genom avskiljning, isolering och separat ventilation.

Kyla

Serverrumskyla

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Funktion över tid

Serverparker alstrar stora mängder värme som på ett effektivt sätt måste ledas bort och ersättas med kyld luft för att utrustningen ska fungera tillfredställande under lång tid.

Utreder först

Vid planerad installation av komfortkyla utreder vi alltid alternativa åtgärder. Exempel på alternativa åtgärder kan vara solskydd för fönster eller åtgärder för energiavgivande processer genom avskiljning, isolering och separat ventilation.

Kyla

Kyl och frys

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Jobbar nära våra kunder

Vi på Comfort Teknik är vana att arbeta nära våra kunder för att på så sätt kunna vara lyhörda för att bättre förstå era behov och önskemål. Detta leder i sin tur till att vi bättre kan anpassa och skräddarsy lösningar som uppfyller Era behov.

Den bästa lösningen

Vid dessa typer av kylning så är uppstarten av projektet den viktigaste fasen, det är där som vi stämmer av så att vi verkligen till 100% har förstått vilka kraven är, så att vi kan komma med den bästa lösningen för det specifika projektet.

Kyla

Komfortkyla

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Viktigt med bra temperatur

Ett bra inomhusklimat i kontorsmiljöer ökar tillfredställandet hos personalen, ökar produktiviteten samt minskar sjukfrånvaron. Detta leder till att ni besparar pengar i slutändan, då personalen arbetar mer effektivt och har mindre sjukfrånvaro. Vi ger dig rätt förutsättningar för ett trivsamt arbetsklimat – som påverkar din arbetsprestation positivt.

Utreder först

Vid planerad installation av komfortkyla utreder vi alltid alternativa åtgärder. Exempel på alternativa åtgärder kan vara solskydd för fönster eller åtgärder för energiavgivande processer genom avskiljning, isolering och separat ventilation.