Ålegårdsgatan 1
431 24 Mölndal
Tel: 031-86 79 00
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg

Head Office in New-York

775 New York Ave, Brooklyn, NY 11203

Request a Quote

Looking for a quality and affordable builder for your next project?

* Please Fill Required Fields *
img

Toll Free

1-800-987-6543

Working Hours

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  • svg
  • svg
  • svg
  • svg

  Head Office in New-York

  775 New York Ave, Brooklyn, NY 11203

  Request a Quote

  Looking for a quality and affordable builder for your next project?

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Toll Free

  1-800-987-6543

  Working Hours

  We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  Temperatur kyl och frys

  Har du eller din verksamhet specifika behov för kyl- och frysrum? Comfort Teknik specialbygger lösningar efter dina önskemål och behov.

  Vi på Comfort Teknik är vana att arbeta nära våra kunder för att på så sätt kunna vara lyhörda för att bättre förstå deras behov och önskemål. Detta leder i sin tur till att vi bättre kan anpassa lösningar till våra kunders behov.

  Att inte ha rätt temperatur kan medföra ökade driftkostnader och en växlande temperaturcykel som kan bidra till ojämna förhållanden oavsett vilken verksamhet det berör. Vi på Comfort Teknik stöter ofta på kylinstallationer som slukar energi helt i onödan, exempel på sådant är öppna kylrum. Dessa är användarvänliga för både kund och personal, men den drar mycket energi samtidigt som den påverkar butikskylan och kunderna kan uppleva din butik kyligare än andras. 

  Vi har lösningen

  I öppna kyldiskar, utan dörrar eller lock, förekommer ibland att matvaror förvaras både för varmt och för kallt på grund av temperaturspridning. Äldre diskar är dessutom ofta så ineffektiva att de måste arbeta med mycket låga utgående lufttemperaturer för att klara av att hålla tillräckligt låg lufttemperatur i de varmaste delarna av disken. I öppna kyldiskar med stor temperaturspridning kan det vara svårt att sänka temperaturen utan att varorna i den kallaste delen fryser. Med dörrar/skjutdörrar eller skjutluckor på kyl- och frysdiskar minskar energiåtgången rejält utan att kunderna störs, och kylda eller frysta produkter får jämnare temperatur.

  Bättre temperaturkvalitet i matvarorna innebär ökad livsmedelssäkerhet, bättre råvarukvalitet och minskat svinn, samtidigt som dina kunder vill komma tillbaka. Vi har ett helhetstänk för dig och din butik.

  Investera i framtiden

  Genom F-gasförordningen kommer det innebära att många butiker inom kort kommer behöva byta eller renovera sina kylanläggningar. När butikerna bygger om sina kylanläggningar för att anpassa dem till nya köldmedier rekommenderar vi att passa på att samtidigt energieffektivisera kylanläggningarna så att det blir möjligt att optimera kyltemperaturerna med minst bibehållen energianvändning. På det sättet bakas investeringskostnaderna ihop och återbetalningstiden kortas ner.

  Toppen